Wszystko, co musisz wiedzieć o składzie celnym

Płot kolczasty przy przejściu granicznym

W branży TSL (transport, spedycja, logistyka) funkcjonuje wiele pojęć, które mogą być nieznane osobom niezwiązanym z tą dziedziną gospodarki. Jednym z nich jest skład celny, który niekiedy widnieje jako usługa w ofercie firm transportowych. Niewiele osób ma jednak w zwyczaju przeglądać propozycje przedsiębiorstw, z których usług nie zamierza skorzystać. Poniżej przybliżamy naszym czytelnikom tytułowy temat!

Czym właściwie jest skład celny?

Składem celnym nazywamy miejsce (np. zabezpieczony teren lub magazyn), które pozostaje pod stałą kontrolą organów celnych, i w którym magazynowane są towary pochodzące spoza terenów Unii Europejskiej. Ich działalność jest regulowana przez Unijny Kodeks Celny, a towary składowane w ich obrębie nie podlegają opłatom celnym jak np. cło. Wyróżnić możemy dwa rodzaje składów celnych:

  • Prywatne – prowadzone najczęściej przez przedsiębiorstwa, magazynowanie w ich obrębie towarów wymaga specjalnego pozwolenia na składowanie celne (dobrym przykładem jest działający na terenie Trójmiasta magazyn celny Scandinavian Express);
  • Publiczne – dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

 

Praca wre w magazynie lub składzie celnym

Oba z nich wymagają specjalnego pozwolenia, a ich prowadzenie jest uregulowane prawnie. Standardowo towary mogą być składowane w składach celnych przez 20 dni, lecz na wniosek okres ten może zostać przedłużony.

Jak działa skład celny i jak wykorzystać skład celny w przedsiębiorstwie?

Osoba pracująca w magazynie celnym, opierająca się o wózekPodstawową zaletą korzystania ze składu celnego jest możliwość kontrolowania (i w miarę potrzeby odroczenia) momentu zapłaty opłat celno-podatkowych za importowane towary. Jak to możliwe? Okazuje się, że należności pieniężne należy pokryć dopiero w momencie, gdy opuszczą one miejsce składowania.

Fakt ten jest wykorzystywany przez różne przedsiębiorstwa, które mimo tego, że importują duże partie produktów, to decydują się na ich „wyciąganie” ze składu w mniejszych zestawach. Taka polityka firmy często wiąże się z niemałymi oszczędnościami. Składy celne są też świetnym pomysłem w sytuacji, gdy decydujemy się na reeksport towarów np. z Chin do Rosji. Dzięki nim możemy uniknąć podwójnej opłaty celno-podatkowej.

Podsumowanie

Skład celny wydaje się być sprawą nieistotną, jednak z punktu widzenia przedsiębiorstw, których działalność obejmuje import i eksport towarów, jest to rozwiązanie całkiem sensowne.