Jak bezstresowo wynająć mieszkanie lokatorom?

Wynajem mieszkania to kwestia, która wielu osobom sprawia duże trudności. Powodem do stresu jest dla niektórych przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkania i jego stan po wynajęciu co może się finalnie odbić na obniżeniu wartości lokalu. Istnieją jednak metody, które pozwalają na bezpieczny wynajem nieruchomości, tak by zabezpieczyć jak najlepiej zarówno interes wynajmującego, jak i właściciela. Podstawą jest tu dobrze skonstruowana i zawierająca wszystkie niezbędne elementy umowa najmu, dzięki której zarządzanie wynajmem mieszkań, czy lokalu staje się o wiele łatwiejsze.

Co powinna zawierać umowa najmu?

Umowa najmu w przypadku wynajęcia mieszkania pozwala na zabezpieczenie interesów obu stron a także dokładne sformułowanie warunków na jakich lokal jest wynajmowany. Należy zaznaczyć, że w zasadzie każde wynajęcie mieszkania związane jest z zawarciem umowy z wynajmującym, a za wiedzą i zgodą właściciela nie sposób wynajmować mieszkania bez umowy. Właśnie ta wiedza i zgoda oznacza już zawarcie umowy ustnej, która jest tak samo wiążąca dla stron. Ze względu na bezpieczeństwo i dbałość o interes w razie konfliktu warto jednak przygotować umowę w formie pisemnej.

Umowa wynajmu mieszkania powinna przede wszystkim zawierać dane umożliwiające identyfikację osób ją zawierających. Wystarczające są tutaj w zupełności dane takie jak imię i nazwisko, a także numer pesel stron. Adres zameldowania, czy numer dowodu często znajdują się w popularnych wzorach umów ale nie są do niczego potrzebne. Oprócz tego powinna się w niej znaleźć informacja definiująca przedmiot umowy, czyli mieszkania – jego adres i inne niezbędne informacje. Kolejne punkty umowy to: czas trwania umowy, zasady wypowiedzenia, zasady rozliczenia (cena, opłaty za media sposób i termin zapłaty), wysokość kaucji i informacja o ewentualnych załącznikach. Jeśli sporządzenie umowy to dla Ciebie problem zawsze można oddać to w ręce profesjonalnej firmy która zajmie się zarządzaniem mieszkaniem za nas https://billberry-apartments.pl/dla-wlascicieli

Jakie jeszcze dokumenty przygotować?

Oprócz samej umowy warto jeszcze przygotować spis rzeczy wchodzących w skład wyposażenia mieszkania, a więc również będących przedmiotem wynajmu – popularny protokół przekazania mieszkania. Powinny znaleźć się w nim wszystkie wartościowe przedmioty wraz z informacją o ich stanie (na przykład uszkodzenia).

W jaki sposób kontrolować stan mieszkania?

Wielu właścicieli mieszkań wynajmujących je lokatorom zadaje sobie pytanie o możliwość kontrolowania stanu mieszkania w czasie trwania wynajmu. Oczywiście jest to możliwe, aczkolwiek należy się stosować do kilku zasad. Przede wszystkim należy poinformować lokatorów o wizycie, a także każdorazowo uzyskać ich zgodę na wejście do mieszkania. Absolutnie niedopuszczalne jest wchodzenie do mieszkania bez zgody i wiedzy lokatorów. Wchodzenie, czy zaglądanie do konkretnych pomieszczeń w czasie wizyty, jeżeli lokatorowie nie wyrazili na to zgody nie jest w dobrym tonie. Właściciel mieszkania może natomiast wejść do niego niezależnie od wiedzy wynajmujących, jeżeli zachodzi jakiegoś rodzaju nagły wypadek, czy usterka wymagająca niezwłocznej naprawy (na przykład pęknięta rura) i nie ma możliwości powiadomienia lokatorów.